0969.622.889
Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 2024

Báo cáo định giá HT1 2023 – Kỳ vọng tăng trưởng từ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công?

1. Cập nhật thông tin quý 1 năm 2023

Doanh thu thuần Q1/2023 của HT1 đạt 1.691 tỷ đồng (-13,6% yoy & 18,8% KH2023). Sản lượng sản xuất đạt 1,15 triệu tấn (-20% yoy & 10,4% KH2023) Sản lượng tiêu thụ đạt 1,2 triệu tấn (-17,4% yoy & 16,5% KH2023). Giá bán xi măng đạt ~1,8 triệu đồng/tấn (+3,4% yoy). Kết thúc Q1/2023, HT1 ghi nhận lỗ trước thuế đạt -76 tỷ đồng (-309%% yoy & -21,8% KH2023). Biên lợi nhuận gộp năm Q1/2023 đạt 4,5%; giảm 3,9 đpt so với TH2022 do giá than cám vẫn neo ở mức cao.

Đại hội thông qua kế hoạch trả cổ tức tiền mặt năm 2023 ở mức 400 đồng/cổ phiếu. Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 144,2 tỷ đồng (56%). Trích quỹ đầu tư phát triển 15 tỷ đồng (5,8%).

HT1 đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 với tổng doanh thu đạt 8.987 tỷ đồng (+0,7% TH2022) và lợi nhuận trước thuế đạt 345 tỷ đồng (+6,3% TH2022). Chúng tôi ước tính doanh nghiệp sẽ thực hiện được 101% doanh thu và 97,1% lợi nhuận trước thuế KH2023.

2. Luận điểm đầu tư

Tiêu thụ xi măng năm 2023 kỳ vọng tăng trưởng nhẹ từ kỳ vọng các chính sách hỗ trợ xây dựng dân dụng của chính phủ cùng với thúc đẩy đầu tư công tại khu vực miền Nam. Sản lượng tiêu thụ của HT1 cả năm ước tính đạt 7,3 triệu tấn (+2% yoy & 100,4% KH2023).

Giá than nhập khẩu năm 2023 dự kiến sẽ giảm về mức 200 USD/tấn kỳ vọng sẽ giúp biên lợi nhuận gộp của HT1 cải thiện 0,3 – 0,5 đpt so với năm 2022.

3. Rủi ro đầu tư

Rủi ro thanh toán: Dòng tiền doanh nghiệp có thể chịu áp lực tiêu cực khi chính sách phải trả thay đổi do HT1 đã nhiều năm mất cân đối tài chính ngắn hạn.

Xem báo cáo chi tiết

Bài viết liên quan

Tham Gia Cộng Đồng
Đầu Tư HNK
icon-zalo icon-messenger