0969.622.889
Thứ Năm, 25 Tháng Bảy 2024

KHUYẾN NGHỊ MUA DCM ĐÃ CÓ LỢI NHUẬN +10% SAU KHI CỔ PHIẾU TĂNG KỊCH TRẦN

💰 KHUYẾN NGHỊ MUA DCM ngày 03/06/2024 đã có lợi nhuận +10%! Những cổ phiếu khỏe đã và sẽ được HNK lựa chọn khi thị trường phân hóa như: LPB, BFC, NTP, VGS, DPR, DGC……. Tất cả các khuyến nghị trên App “Đầu tư HNK” đều rất rõ ràng, chi tiết về giá mua, giá bán mục tiêu, tỷ lệ giải ngân vốn, thời gian đầu tư…..

👉Link tải app nhận khuyến nghị trên IOS: tại đây

👉Link tải app nhận khuyến nghị trên Androi: tại đây

Bài viết liên quan

Tham Gia Cộng Đồng
Đầu Tư HNK
icon-zalo icon-messenger