0969.622.889
Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 2024

[PTCB] Báo cáo định giá CTD 2023 – Bình minh ló rạng

Sáu tháng đầu năm 2023, CTD ghi nhận 6.749 tỷ đồng doanh thu (+30% YoY) và 53 tỷ đồng LNST (+960% YoY), đạt lần lượt 88% và 118% KH 6T/2023. Cho cả năm 2023, CTD đặt kế hoạch 16.249 tỷ doanh thu (+12% YoY) và 233 tỷ LNST (+1.010% YoY).

Chúng tôi dự phóng CTD sẽ đạt được 16.319 tỷ doanh thu và 154 tỷ LNST, tương đương 100,4% và 66% KH, dựa trên giả định (1) tỷ lệ ghi nhận backlog cao hơn ~15 đpt so với trung bình giai đoạn 2017 – 2022 do backlog hiện nay ghi nhận cẩn trọng hơn, (2) biên lợi nhuận gộp vẫn duy trì ở mức thấp ~2,74% và (3) giảm trích lập dự phòng các dự án.

Khuyến nghị: Bằng phương pháp định giá FCFE và FCFF, chúng tôi xác định mức giá mục tiêu của CTD là 73.300 VND/cp (+23,2% so với giá đóng cửa ngày 24/08/2023) và đưa ra khuyến nghị MUA với cổ phiếu CTD.

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ:

Doanh thu tăng trưởng tốt so với trung bình nhóm xây dựng dân dụng nhưng biên lợi nhuận gộp (BLNG) giảm mạnh: 6T/2023, CTD đạt tăng trưởng doanh thu +30% YoY so với trung bình -37% của các doanh nghiệp dân dụng, nhờ việc thực hiện dự án của các chủ đầu tư có tài chính tốt và ít chịu ảnh hưởng bởi cú sốc trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2022. BLNG giảm 3,1 đpt yoy do (1) có khả năng chuyển giá sang cho khách hàng thấp (khi giá NVL tăng cao) vì chủ yếu ký hợp đồng đơn giá cố định và (2) phải giảm giá thầu để nhận dự án do ngành cạnh tranh gay gắt.

Nguồn backlog lớn đảm bảo công việc trong ~02 năm tới: Backlog chuyển tiếp sang năm tài chính 2024 đạt hơn 20.000 tỷ đồng, ~1,37 lần doanh thu 2022. Cần lưu ý rằng, lượng backlog hiện tại của CTD sẽ sát với lượng công việc thực tế doanh nghiệp đang triển khai hơn do được tính theo giá trị hợp đồng ký kết thay vì cộng cả giá trị các MOU (biên bản ghi nhớ hợp tác) như trước đây.

Tình hình tài chính an toàn đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án: Tại thời điểm 30/6/2023, CTD đang sở hữu 3.743 tỷ đồng tiền mặt, chiếm 17,5% tổng tài sản. Đồng thời, CTD có tỷ lệ nợ vay rất thấp so với trung bình ngành nhờ hiệu quả hoạt động cao.

YẾU TỐ THEO DÕI:

Biến động giá nguyên vật liệu: Trong 2023, tuy giá thép đã giảm nhưng giá các loại NVL khác như xi măng vẫn đang ở mức cao.

Rủi ro pháp lý: Vào tháng 07/2023, CTD bị yêu cầu mở thủ tục phá sản bởi CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons do khoản nợ 322 tỷ đồng khi còn hoạt động cùng hệ sinh thái (chi tiết).

Lợi nhuận giảm do đầu tư cổ phiếu: Danh mục đầu tư chứng khoán chỉ chiếm ~1,16% tổng tài sản nhưng ảnh hưởng lớn tới lợi nhuận CTD do biên lợi nhuận ròng rất thấp (~0,14%). Để tương quan, dự phòng giảm giá ~10% danh mục đầu tư tương đương với LNST cả năm 2022 của CTD.

Xem báo cáo chi tiết

Bài viết liên quan

Tham Gia Cộng Đồng
Đầu Tư HNK
icon-zalo icon-messenger