0969.622.889
Thứ Tư, 24 Tháng Tư 2024

[PTKT] KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH XU HƯỚNG DÒNG TIỀN VNINDEX

A. XU HƯỚNG CẤU TRÚC SÓNG
– Giá hiện tại đang di chuyển vào khối cấu trúc hợp lệ của SÓNG GIẢM CHÍNH KHUNG TUẦN, nơi tồn tại lực bán mạnh của cấu trúc chính. Trong một xu hướng lớn, đây là vùng có RỦI RO CAO NHẤT cần đặc biệt lưu ý.
– Khuyến nghị nên cân nhắc GIẢM TỶ TRỌNG SỞ HỮU CỔ PHIẾU tại thời điểm này.
– Nếu đầu tư ngắn hạn (lướt sóng) cần có quản trị rủi ro thật chặt chẽ. Đề xuất quản trị rủi ro 2% tài khoản (tối đa rủi ro 5% tài khoản cho tất cả các vị thế nắm giữ).

B. CỔ PHIẾU DẪN DẮT
– Hiện tại đã xuất hiện một số cổ phiếu dẫn dắt sớm hình thành xu hướng tăng lớn trước chỉ số thị trường chung VNINDEX.
– Các cổ phiếu đặc biệt này và các vùng mua lợi thế đạt tỷ suất lợi nhuận cao, cách thức giải ngân chi tiết trong 3,6,12 tháng sẽ được chúng tôi khuyến nghị trong thời gian sắp tới thông qua app Đầu Tư HNK.

Trân trọng!

Thời gian khuyến nghị: 9h00 ngày 18/08/2023

Bài viết liên quan

Tham Gia Cộng Đồng
Đầu Tư HNK
icon-zalo icon-messenger