0969.622.889
Thứ Tư, 24 Tháng Tư 2024

Cập nhật thông tin DBC 2023 – Quý 1 lỗ kỷ lục và kế hoạch tham vọng 2023

1. Kết quả kinh doanh Q1 2023

Dabaco Việt Nam vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2023. Trong đó, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.313,7 tỷ đồng, giảm 17,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 320,73 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 8,61 tỷ đồng, tức giảm 329,34 tỷ đồng.

Trong kỳ, Công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp ghi nhận âm 70,47 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 254,26 tỷ đồng, giảm 324,73 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 33,7%, tương ứng tăng thêm 17,54 tỷ đồng, lên 69,64 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 3,1%, tương ứng giảm 5,69 tỷ đồng, về 180,08 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Bên cạnh kinh doanh dưới giá vốn, trong quý I/2023, dòng tiền kinh doanh chính còn ghi nhận âm 872,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 113,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 215,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 610,1 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của Dabaco Việt Nam giảm 6,5% so với đầu năm, về 12.136,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 4.739,4 tỷ đồng, chiếm 39,1% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 4.264,9 tỷ đồng, chiếm 35,1% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.476,7 tỷ đồng, chiếm 12,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 13,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 610,1 tỷ đồng, lên 5.200,9 tỷ đồng và chiếm 42,9% tổng nguồn vốn.

2. Kế hoạch kinh doanh 2023 tham vọng

Năm 2023, DBC đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng tích cực với kỳ vọng giá lợn hơi sẽ tăng mạnh so với mức nền thấp của năm 2022. Doanh thu (bao gồm doanh thu nội bộ) và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 24.562 tỷ đồng (+11,3% yoy) và 569 tỷ đồng (+113,8% yoy). Tuy nhiên, theo chia sẻ của doanh nghiệp, sức mua ngoài thị trường hiện nay đã giảm 65%, tình hình sản xuất kinh doanh của DBC kém khả quan trong Q1 và Q2. Do đó, chúng tôi nhận định doanh nghiệp khó hoàn thành được kế hoạch năm nay.

3. Thông tin quan trọng khác

– Cổ tức: Doanh nghiệp không trả cổ tức năm 2022, toàn bộ lợi nhuận có được sẽ bổ sung vào quỹ đầu tư và phát triển

– Khu chăn nuôi lợn công nghệ cao Thanh Hóa với tổng đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, hiện nay doanh nghiệp mới đưa vào chăn nuôi khoảng 6.200 con trong đó có 5.000 con lợn bố mẹ và 1.200 con lợn thịt. Doanh nghiệp dự kiến đến cuối năm 2023 dự án chăn nuôi lợn Thanh hóa mới ghi nhận doanh thu.

– Về dự án Vắc xin Dịch Tả Lợi Châu Phi, hiện tại vắc xin đã được thử nghiệm 3 lần với tỷ lệ thành công 100%. Doanh nghiệp dự kiến đến tháng 6/2023 sẽ cho vào chạy thử nhà máy vắc xin và đến Q4/2023 dự kiến sẽ có vắc xin thương mại.

Bài viết liên quan

Tham Gia Cộng Đồng
Đầu Tư HNK
icon-zalo icon-messenger