0969.622.889
Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 2024

Cập nhật hoạt động kinh doanh GEG 2023 – Lợi nhuận quý 1 ước giảm 50%

1.Kết quả kinh doanh 2022:

– Năm 2022, doanh thu và lợi nhuận gộp của GEG năm 2022 tăng 52% và 32% so với 2021 nhờ sản lượng điện tăng. Sản lượng điện của GEG năm 2022 tăng 38% nhờ: (1) thủy văn tiếp tục thuận lợi giúp sản lượng thủy điện tăng 9% và (2) 3 nhà máy điện gió (125MW) hoàn thành vào cuối 2021 và chạy full công suất năm 2022. Tuy nhiên, sản lượng các nhà máy điện gió năm 2022 khá thấp so với thiết kế (khoảng 80%) do nhiều nguyên nhân: (1) phải sửa chữa 1 trụ; (2) cắt giảm công suất và (3) các tuabin thời gian đầu vận hành vẫn chưa trơn tru. 

– Tuy nhiên, LNTT và LNST chỉ tăng 10% và 14%. Nguyên nhân chủ yếu là do năm 2022 chi phí lãi vay tăng mạnh do bắt đầu ghi nhận lãi vay của các dự án mới và do mặt bằng lãi suất tăng lên.

2. Kế hoạch 2023

Năm 2023 dự kiến sẽ là một năm khó khăn cho lĩnh vực điện tái tạo nói chung, do đó công ty đặt kế hoạch lợi nhuận rất thấp, chỉ bằng ½ lợi nhuận thực hiện năm 2022. Một số mục tiêu sẽ cần thực hiện trong năm 2023 này bao gồm:

           – Hoàn thành đàm phán giá điện cho dự án TPĐ1 (100MW – Capex~4.700 tỷ): Việc xây dựng dự án đã hoàn thành và đã có khung giá, đang đàm phán giá với EVN, dự kiến xong trong Q2. Tuy nhiên, khung giá là khá thấp, nhiều khả năng chỉ đàm phán được giá khoảng 7 cents. Cộng thêm việc lãi suất hiện tại đang khá cao nên em cho rằng dự án này trong 1-2 năm đầu sẽ lỗ.

           –  Tái cơ cấu lại các khoản vay để giảm chi phí lãi vay. GEG đang tiếp cận được một số nguồn vốn vay từ nước ngoài với lãi suất khá thấp nhờ lợi thế là có tiêu chuẩn về ESG. Đầu năm GEG cũng đã hoàn thành 1 deal phát hành cổ phiếu ưu đãi (642 tỷ – cổ tức 6%) và 1 deal trái phiếu xanh (9 triệu USD), cả 2 đều có chi phí vốn khá thấp.

Q1/2023 lợi nhuận trước thuế của GEG ước đạt khoảng 80-90 tỷ, giảm 50% yoy.

3. Kế hoạch đầu tư

– Dự án điện gió VPL 2 (30 MW) dự kiến sẽ bị delay do giá điện hiện tại quá thấp. Dự kiến sang 2024 GEG mới triển khai dự án. Ngoài ra, GEG còn 1 dự án điện mặt trời là Đức Huệ 2 (50 MWp) đã bị delay từ khá lâu.

– GEG đang nghiên cứu thêm về mảng điện rác/sinh khối. Đang nghiên cứu 2 dự án công suất khoảng hơn 20 MW ở Cà Mau và Tiền Giang. Mảng này hiện đang có cơ chế giá khá tốt (hơn 10 cents), tuy nhiên chi phí đầu tư cao, và việc thu gom, xử lý nguồn rác đầu vào cũng đang có nhiều vấn đề.

Bài viết liên quan

Tham Gia Cộng Đồng
Đầu Tư HNK
icon-zalo icon-messenger