0969.622.889
Thứ Tư, 24 Tháng Tư 2024

[PTCB] Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh quý II 2023 các doanh nghiệp niêm yết

1. KẾT QUẢ KINH DOANH Q2-2023

– LNST Q2-2023 của 5/11 ngành cấp 1* tăng trưởng âm so với cùng kỳ;

– Tổng LNST toàn thị trường đạt hơn 109 nghìn tỷ đồng, tương ứng với mức (-11,4% yoy);

– LNST của nhóm các doanh nghiệp Tài chính (gồm 73 doanh nghiệp – chiếm tỷ trọng 98,7% vốn hóa ngành) tăng nhẹ đạt hơn 55 nghìn tỷ đồng, tương ứng (+4,9% yoy).

– LNST của nhóm doanh nghiệp phi tài chính (gồm 843 doanh nghiệp) đạt gần 55 nghìn tỷ, tương ứng (-23,4% yoy).

2. ĐỊNH GIÁ CÓ SỰ PHÂN HÓA GIỮA CÁC NHÓM NGÀNH

Đối với nhóm Phi tài chính: mức định giá P/E trailing hiện tại của một số ngành đang ở mức cao so với mức trung bình 10 năm do ảnh hưởng của kết quả kinh doanh kém khả quan, điển hình như nhóm Nguyên vật liệu (53,4x) – mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây và Hàng tiêu dùng không thiết yếu (28,9x). Tuy nhiên, P/E trailing của ngành Bất động sản tại ngày 15/08/2023 đang là 15,7x, tiệm cận với mức định giá thấp nhất trong 10 năm của ngành.

Đối với nhóm Tài chính: định giá P/B của ngành Ngân hàng đang tiệm cận với mức trung bình 10 năm trong khi ngành Chứng khoán đã vượt qua đường trung bình này. Mức định giá P/B của Bảo hiểm vẫn đang tiếp tục ở mức thấp so với mức P/B trung bình 10 năm.

Xem báo cáo chi tiết

Bài viết liên quan

Tham Gia Cộng Đồng
Đầu Tư HNK
icon-zalo icon-messenger