0969.622.889
Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 2024

Báo cáo phân tích kết quả kinh doanh quý 2 & định giá VCG 2023 – Cơ hội nào từ các gói thầu [BSC]

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ II 2023

Trong Q2/2023, VCG ghi nhận Doanh thu thuần = 4,567 tỷ VNĐ (+108% yoy) và LNST-CĐTS = 103 tỷ VNĐ (-198% yoy).

Doanh thu tài chính = 119 tỷ VNĐ (-28% yoy) do lãi tiền gửi ngân hàng giảm -31% yoy.

Chi phí lãi vay = 213 tỷ VNĐ (+10% yoy) do dư nợ vay ngân hàng tăng mạnh trong năm 2022 trong bối cảnh lãisuất vay cũng ở mức cao.

Biên LNG đạt 9%, giảm -4.3 điểm % yoy, chủ yếu do suy giảm biên gộp mảng xây dựng.

Lũy kế 6T.2023, VCG ghi nhận Doanh thu thuần = 6,532 tỷ VNĐ (+85% yoy) và LNST-CĐTS = 149 tỷ VNĐ (-79% yoy), hoàn thành lần lượt 42% kế hoạch doanh thu và 16% kế hoạch LNS. Trong đó:
– Doanh thu xây lắp = 3,922 tỷ VNĐ (+339% yoy) nhờ ghi nhận từ các dự án đầu tư công như: cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, cao tốc Mai Sơn – QL45.
– Doanh thu kinh doanh bất động sản = 1,659 tỷ VNĐ, trong khi cùng kỳ không ghi nhận doanh thu của mảng này.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 6T.2023 = 6,853 tỷ VNĐ (-7% ytd), trong đó Dự án Cát Bà Amatia chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 74%.

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ, RỦI RO VÀ ĐỊNH GIÁ

…………………………………………………………………………..

Bài viết liên quan

Tham Gia Cộng Đồng
Đầu Tư HNK
icon-zalo icon-messenger