0969.622.889
Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 2024

Báo cáo định giá SZC 2023 – Tăng trưởng lợi nhuận tích cực từ nền thấp 2022

LNST 2022 sụt giảm mạnh do tăng chi phí trích trước đền bù giải phóng mặt bằng KCN Châu Đức còn lại. Doanh thu thuần tăng trưởng 20,4% svck đạt mức 858,8 tỷ đồng trong năm 2022. Trong đó, doanh thu từ cho thuê đất KCN Châu Đức đạt 752 tỷ đồng (+7% svck) chủ yếu do tăng giá. Biên lợi nhuận gộp giảm 24,9% svck về mức 40,1% do từ năm 2022, SZC thực hiện trích trước vào giá vốn hàng bán khi chi phí đầu tư dự kiến tăng 63% từ mức 4.900 tỷ đồng lên 8.001 tỷ đồng cho 280 ha phần còn lại của KCN Châu Đức chưa đền bù giải tỏa kể từ năm 2022 theo TT 200/2014/TT-BTC. Chúng tôi tính toán tổng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng phân bổ cho toàn diện tích KCN (1.556 ha) tăng trung bình 32% so với cùng kỳ. Chi phí được trích thêm trong năm 2022 là 197 tỷ đồng

Hợp đồng thuê đất từ Tổng công ty Sonadezi (SNZ) với giá trị 365 tỷ đồng. Theo thông báo từ SNZ (sở hữu 46,48% SZC), công ty đã ký MOU thuê đất tại KCN Châu Đức với diện tích 21,6 ha, giá thuê 72 USD/m2/chu kỳ thuê so với giá thuê gần nhất đạt 65 USD/m2/chu kỳ thuê (2021). Chúng tôi ước tính phần diện tích thuê này sẽ được ghi nhận trong năm 2023 với giá trị hợp đồng đạt 365 tỷ đồng.

Kỳ vọng LNST tăng trưởng tích cực trong năm 2023. Chúng tôi ước tính doanh thu hoạt động thuê KCN đạt 721 tỷ đồng (-4% svck) với diện tích thuê dự kiến đạt 40 ha (-11% svck) do quan ngại nhu cầu khách hàng thuê trực tiếp giảm khi suy thoái kinh tế. Giá thuê tăng 7% svck đạt mức trung bình 75 USD/m2/chu kỳ thuê, giúp biên lợi nhuận gộp dự báo là 47,1% (+7% svck). Đồng thời, LNST dự kiến đạt 245 tỷ đồng (+24,2% svck) do (1) Biên lợi nhuận gộp hoạt động thuê KCN tăng; (2) BOT 768 dự kiến sẽ vận hành trở lại và 6 tháng cuối năm 2023; (3) KDC Hữu Phước dự kiến ghi nhận 87 tỷ đồng (+29,6% so với cùng kỳ) và LN gộp đạt 57 tỷ đồng (+8% svck).

Xem báo cáo chi tiết

Bài viết liên quan

Tham Gia Cộng Đồng
Đầu Tư HNK
icon-zalo icon-messenger