0969.622.889
Thứ Tư, 24 Tháng Tư 2024

Báo cáo định giá QTP – Bức tranh tươi sáng của ngành nhiệt điện

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

  • Trạng thái thời tiết chuyển sang trạng thái trung tính, xác suất El nino tăng dần lên và có lợi cho các doanh nghiệp nhiệt điện khi thủy điện giảm công suất huy động.

  • Sắp trả hết nợ vay trong vòng 1 -2 năm tới, tình hình tài chính lành mạnh. Dư nợ ngoại tệ và chi phí lãi vay giảm dần qua các kỳ giúp doanh nghiệp tránh được áp lực tỷ giá.
  • Tỷ suất cổ tức hấp dẫn. Hiện tại, tỷ suất cổ tức năm 2022 của QTP là 13%. Với tình hình kinh doanh hiện tại của EVN, chúng tôi kỳ vọng EVNGENCO1 (công ty mẹ của QTP) sẽ có động lực thúc đẩy QTP tăng mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Theo kịch bản này, tỷ suất cổ tức năm 2022 của QTP có thể cao hơn dự báo.

 

RỦI RO ĐẦU TƯ

  • Biến động giá nguyên vật liệu đầu vào.
  • Rủi ro chính sách hợp đồng PPA.

Bài viết liên quan

Tham Gia Cộng Đồng
Đầu Tư HNK
icon-zalo icon-messenger