0969.622.889
Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 2024

Báo cáo định giá PHR 2023 – Lợi nhuận phục hồi nhờ bất động sản khu công nghiệp [BSC]

TRIỂN VỌNG KINH DOANH

• Mảng cao su: Kỳ vọng phục hồi từ 2H.2023. Trong năm 2023, BSC dự báo giá bán và sản lượng tiêu thụ của PHR lần lượt đạt 34.3 triệu VNĐ/tấn (-14% yoy) và 32,754 tấn (-2% yoy) nhờ sản lượng nhập khẩu của Trung Quốc khôi phục và dự báo nguồn cung thiếu hụt.

• Mảng KCN: BSC cho rằng doanh thu mảng KCN sẽ suy giảm -3% yoy trong năm 2023, sau đó tăng trưởng mạnh +93% yoy trong năm 2024 nhờ dự án KCN Tân Lập đi vào hoạt động.

• Thu nhập từ đầu tư công ty LDLK: Dự kiến tăng mạnh từ 2024 đạt 509 tỷ VNĐ nhờ ghi nhận cổ tức và lợi nhuận từ NTC và VSIP III.

DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

• Trong năm 2023, BSC dự báo PHR ghi nhận Doanh thu thuần đạt 1,571 tỷ VND (-8% yoy), LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 494 tỷ VNĐ (-44% yoy), tương đương EPS fwd = 3,648 VNĐ/CP, P/E fwd = 13.3x, P/B fwd = 1.8x.

• Trong năm 2024, BSC dự báo PHR ghi nhận Doanh thu thuần đạt 1,856 tỷ VNĐ (+5% yoy), LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 744 tỷ VNĐ (+51% yoy), tương đương EPS fwd = 5,494 VNĐ/CP, P/E fwd = 8.8x, P/B fwd = 1.5x.

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH

Kết thúc Q1.2023, PHR ghi nhận Doanh thu thuần đạt 327 tỷ VNĐ (-10.7% yoy), NPATMI đạt 228 tỷ VNĐ (-22.8% yoy). Trong đó:

• Doanh thu bán thành phẩm giảm -12.2% yoy, đạt 308 tỷ VNĐ do (1) Sản lượng cao su tiêu thụ giảm -17% yoy, đạt 5,880 tấn, (2) Giá bán cao su bình quân Q1.2023 giảm -20% yoy, đạt 34.15 triệu VNĐ/tấn.

• Doanh thu hạ tầng KCN = 16 tỷ VNĐ (+14.3% yoy).

RỦI RO

• Giá cao su giảm mạnh hơn so với kỳ vọng.

• Tiến độ chuyển đổi đất trồng cao su sang phát triển khu công nghiệp kéo dài do (1) thủ tục pháp lý phức tạp và (2) quỹ đất phải phát triển đồng bộ với quy hoạch của tỉnh.\

Xem báo cáo chi tiết

Bài viết liên quan

Tham Gia Cộng Đồng
Đầu Tư HNK
icon-zalo icon-messenger