0969.622.889
Thứ Tư, 24 Tháng Tư 2024

Báo cáo định giá NLG 2023 – Nội tại vững chắc nhờ phân khúc sản phẩm hợp lý [VNDS]

Bức tranh đối lập trong doanh thu và lợi nhuận ròng trong Q1/23

Trong Q1/23, NLG ghi nhận 235,1 tỷ đồng doanh thu (DT), giảm 60% svck từ bàn giao nhà tại dự án Southgate (24 căn Ehome, 17 căn Valora) và Akari (12 căn Flora), tuy nhiên LN ròng tăng 981% svck đạt 6,8 tỷ đồng nhờ đóng góp lớn từ lợi nhuận công ty liên kết thông qua bàn giao 413 căn tại dự án Mizuki Park, qua đó hoàn thành 1,1% dự phóng LN ròng năm 2023 của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng điểm rơi LN của NLG sẽ vào nửa cuối 2023 nhờ bàn giao các sản phẩm thuộc dự án Southgate, Izumi, Mizuki và chuyển nhượng 25% cổ phần tại dự án Paragon Đại Phước trong nửa cuối năm 2023.

Thị trường BĐS vẫn còn nhiều thách thức nhưng khó khăn nhất đã qua

Chúng tôi nhận thấy ngành BĐS vẫn còn nhiều thách thức trong ngắn hạn do 1) rủi ro doanh nghiệp mất khả năng thanh toán vẫn ở mức cao, với giá trị đáo hạn trái phiếu đạt 66.000 tỷ đồng vào nửa cuối năm 2023, 2) mặt bằng lãi suất tuy giảm nhưng chưa đủ để hỗ trợ doanh nghiệp khiến DN khó tiếp cận vốn ưu đãi, 3) tâm lý thị trường vẫn còn lo ngại trong giai đoạn các nút thắt pháp lý chưa được giải quyết, dẫn đến nguồn cung mới vẫn ở mức thấp. Dù vậy chúng tôi tin rằng giai đoạn khó khăn nhất đã qua, thị trường đang có những tín hiệu tốt trong việc giải quyết các nút thắt trong nửa cuối năm 2023 và sẽ ấm dần lên từ năm 2024.

Điều chỉnh giảm dự phóng LN 2023-24 so với dự phóng cũ

Chúng tôi điều chỉnh tăng dự phóng DT nhưng giảm dự phóng LN ròng so với dự phóng cũ do điều chỉnh thời gian bàn giao các sản phẩm từ các dự án chính là Southgate, Mizuki và Izumi. DT tăng nhờ bàn giao nhiều sản phẩm hơn tuy nhiên LN ròng giảm vì các sản phẩm bàn giao phần lớn ở phân khúc trung cấp (Flora) có biên lợi nhuận gộp thấp hơn so với phân khúc cao cấp (Valora). Chúng tôi điều chỉnh giảm LN ròng 2023/24 lần lượt là 19,8%/39,0% so với dự phóng trước, theo đó LN ròng 2023/24 đạt 607 tỷ đồng/896 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 9,2%/47,6% svck.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 39.850 đồng/cp

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 39.850 đồng/cp dựa trên phương pháp RNAV. NLG hiện đang giao dịch tại mức P/B 2023 là 1,0 lần, thấp hơn so với P/B trung bình 3 năm là 1,6 lần. NLG tiếp tục duy trì cơ cấu tài chính lành mạnh vào cuối Q1/23 với tỷ lệ nợ ròng/VSCH ở mức 0,1 lần so với mức trung bình của các công ty có quy mô tương tự trong ngành là 0,6 lần. Tiềm năng tăng giá bao gồm việc pháp lý được khai thông và lãi suất giảm nhanh hơn kỳ vọng. Rủi ro giảm giá: 1) tiến độ bàn giao, cấp phép xây dựng và mở bán mới chậm hơn dự kiến, 2) lãi suất vay mua nhà cao hơn ảnh hưởng hoạt động ký bán của NLG.

Xem báo cáo chi tiết

Bài viết liên quan

Tham Gia Cộng Đồng
Đầu Tư HNK
icon-zalo icon-messenger