0969.622.889
Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 2024

Báo cáo định giá LCG 2023 – Triển vọng lợi nhuận từ cao tốc Bắc Nam

Năm 2023, LCG đặt kế hoạch doanh thu đạt 2.850 tỷ đồng (~183% TH2022) và lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng (~78% TH2022). Kết thúc Q1/2023, LCG ghi nhận 242 tỷ đồng doanh thu (+34% yoy) và 11 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (-79% yoy), lần lượt hoàn thành 8,5% và 7,1% kế hoạch năm. Cho cả năm 2023, chúng tôi dự phóng LCG sẽ đạt 1.941 tỷ doanh thu (~81,3% KH2023) và 107 tỷ lợi nhuận sau thuế (~71,3% KH2023) do (1) LCG phải giảm giá hợp đồng 5% so với giá chào thầu do được chỉ định thầu và (2) Chính phủ đã có những chính sách tháo gỡ khó khăn về nguồn cung và giá nguyên vật liệu cho nhà thầu, tuy nhiên việc thực hiện chính sách vẫn chưa thực sự hiệu quả.

1. Luận điểm chính: Động lực tăng trưởng 2023 tới từ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Bên cạnh việc tập trung tiến độ thi công để bàn giao dự án thành phần QL45 – Nghi Sơn thuộc cao tốc Bắc – Nam (CTBN) GĐ1 trong T8/2023, LCG tiếp tục được chỉ định thầu 02 dự án thành phần thuộc CTBN GĐ2 với giá trị hợp đồng ước tính đạt 4.018 tỷ đồng.

2. Các yếu tố cần theo dõi:

• Chi phí nguyên vật liệu: Chi phí NVL tăng cao (~50 – 60% so với giá ký kết hợp đồng) cộng thêm giá VLXD địa phương công bố (dùng để thanh quyết toán các công trình sử dụng vốn Nhà nước) không sát (chênh lệch ~20-30% so với giá thực tế) làm bào mòn lợi nhuận vốn đã mỏng của các doanh nghiệp xây dựng (trung bình 8,6% giai đoạn 2018 – 2022). Điều này thể hiện rõ qua việc BLNG mảng xây dựng Q1/2023 LCG chỉ đạt 14,3% (-7,7đpt yoy).

• Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công: Bộ GTVT đạt tiến độ giải ngân khả quan trong 04 tháng đầu 2023 (đạt 21.800 đồng, tương ứng tỷ lệ thực hiện đạt 24,27%, +3,8 đpt yoy và cao hơn tỷ lệ giải ngân cả nước là 14,6%). Tuy nhiên, theo Bộ GTVT, tốc độ giải ngân sẽ chững lại trong những tháng tới: Giá trị giải ngân cả năm ước tính đạt 71.500 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ thực hiện đạt 76%.

3. Định giá và khuyến nghị:

………………………………………………………………………………

Xem báo cáo chi tiết

Bài viết liên quan

Tham Gia Cộng Đồng
Đầu Tư HNK
icon-zalo icon-messenger