0969.622.889
Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 2024

Báo cáo định giá KBC 2023 – Khu công nghiệp Quang Châu đem lại tăng trưởng [MBS]

Doanh thu và lợi nhuận tăng lần lượt 221% và 102% trong Q1/23. Doanh thu KBC đạt 2,223 tỷ đồng, tăng 221% svck, trong đó doanh thu mảng cho thuê KCN đạt 2,078 tỷ đồng (+555% svck). Lợi nhuận sau thuế đạt 1,056 tỷ đồng, tăng 102% svck. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu và 26% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2023.

KCN Quang Châu mở rộng đem lại doanh thu trong năm 2023-2024. Năm 2023, KBC sẽ bàn giao diện tích 45ha đất thuê cho Foxconn – đối tác sản xuất iPhone cho Apple – có giá trị hợp đồng là 62.5 triệu USD, tương ứng giá cho thuê 140 USD/m2. Chúng tôi kỳ vọng KBC sẽ ghi nhận doanh thu cho diện tích thuê còn lại trong năm 2024, nhà đầu tư lớn đang có nhu cầu là Công ty Ingrasys (Singapore) Pte.Ltd.

Chúng tôi dự báo KBC sẽ ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 25% năm 2023. Chúng tôi dự phóng kết quả kinh doanh năm 2023 ghi nhận doanh thu đạt 6,701 tỷ đồng (+605% svck) và lợi nhuận ròng đạt 1,902 tỷ đồng (+25% svck) với giả định (1) Diện tích cho thuê năm 2023-2024 tăng tốt nhờ KCN Quang Châu mở rộng thu hút được nhà đầu tư lớn (2) Giá cho thuê đất tăng trưởng từ 5-10%/năm nhờ vị trí thuận lợi, cơ sở hạ tầng cải thiện khi Chính phủ đang đẩy mạnh đầu tư công (3) Chi phí tài chính giảm do công ty trả hết nợ trái phiếu.

Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu của KBC là 31,300 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi định giá cổ phiếu KBC dựa trên phương pháp chiết khấu dòng tiền kết hợp với NAV. Luận điểm đầu tư: (1) Hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng trưởng mạnh mẽ (2) Tình hình tài chính lành mạnh, áp lực trả nợ giảm dần (3) Quỹ đất lớn đảm bảo tăng trưởng dài hạn (4) Định giá hấp dẫn +12%, tỷ suất cổ tức cao +7.2%.

Xem báo cáo chi tiết

Bài viết liên quan

Tham Gia Cộng Đồng
Đầu Tư HNK
icon-zalo icon-messenger