0969.622.889
Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 2024

Báo cáo định giá IJC 2023 – Định giá còn dư địa trong trung hạn [BVSC]

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 ước đạt 427 tỷ, giảm 16% yoy

Căn cứ kế hoạch công ty đề ra và bối cảnh thị trường, BVSC ước tính doanh thu là 1.609 tỷ, giảm 18% yoy. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 427 tỷ, giảm 16% yoy. Mặc dù, lợi nhuận năm 2023 giảm so với năm 2022 nhưng vẫn tích cực trong bối cảnh hiện tại. Kế hoạch phát hành cho cổ đông hiện hữu là động lực để IJC duy trì kết quả kinh doanh.

Điều chỉnh tiến độ bán hàng theo hướng chậm lại phản ánh bối cảnh chung thị trường

Trên cơ sở danh mục dự án và bối cảnh thị trường, BVSC điều chỉnh lại tiến độ bán hàng các dự án. Chúng tôi cho rằng sức tiêu thụ các khách hàng ở tỉnh vẫn chưa phục hồi mạnh mẽ trở lại trong 2023-2024. Ngoài ra, hoạt động bán hàng của IJC vẫn chưa được xem là điểm mạnh từ trước đến nay. BVSC tìm thấy rất ít các thông tin về sự kiện bán hàng, lễ mở bán… được thực hiện bởi doanh nghiệp. Do đó, với các vấn đề trên, doanh số bán hàng của IJC sẽ ở mức thấp trong 2023 và chỉ phục hồi nào nửa sau 2024.

Cập nhật kế hoạch phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu

▪ Theo nghị quyết ĐHCĐ, công ty sẽ phát hành 125 triệu cổ phần với giá bán 10.000 đồng/cp với tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu. Mục đích sử dụng vốn: i) Góp vốn mua cổ phần CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước (466 tỷ); ii) Trả nợ gốc, lãi vay ngân hàng 756 tỷ; và iii) bổ sung vốn lưu động.

▪ Becamex Bình Phước có vốn điều lệ 800 tỷ (dự kiến tăng 600 tỷ lên 800 tỷ từ lợi nhuận giữ lại). Ngoài ra, một số thông tin không chính thức, Becamex Bình Phước dự kiến sẽ tăng vốn qua phát hành hiện hữu lên 1.750 tỷ. IJC sẽ mua lại 1 phần cổ phần cổ đông hiện hữu và nhận quyền mua cổ phần phát hành thêm.

▪ Tổng giá trị đầu tư của IJC là 666 tỷ, tương đương tỷ lệ nắm giữ khoảng 3538% cổ phần. Theo đó, giá trị góp vốn tính trên mỗi cổ phần của IJC sẽ dao động quanh 10.000–12.000 đồng/cp. Tính đến cuối 2022, vốn chủ sở hữu của Becamex Bình Phước là 975 tỷ (VĐL sau khi tăng vốn từ lợi nhuận là khoảng 800 tỷ).

Khuyến nghị

Chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu IJC vẫn đang định giá thấp so với giá trị hợp lý của Công ty. Theo ước tính thận trọng của BVSC, giá hợp lý mỗi cổ phần IJC là 19.397 đồng/cp, cao hơn 30,6% giá thị trường ngày 21/7/2023. Chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu IJC cho mục tiêu đầu tư trung hạn. Triển vọng khả quan hơn vào năm 2024 và các thông tin chi tiết hơn về góp vốn vào Becamex Bình Phước sẽ là điểm nhấn cho IJC trong thời gian tới. Rủi ro: thị trường bất động sản phục hồi kéo dài hơn so với kỳ vọng.

Xem báo cáo chi tiết

Bài viết liên quan

Tham Gia Cộng Đồng
Đầu Tư HNK
icon-zalo icon-messenger