0969.622.889
Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 2024

Báo cáo định giá GMD 2023 – Sóng giá cước cảng biển đã đi qua?

TRIỂN VỌNG KINH DOANH 2023

(1) Hoạt động kinh doanh cốt lõi kém khả quan do sản lượng suy giảm trong 2023.

(2) Ghi nhận lợi nhuận One-off (Trước thuế) từ thanh lý cảng Nam Hải Đình Vũ (ước tính 1,228 tỷ)

DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Trong năm 2023, chúng tôi dự báo GMD ghi nhận DTT = 3,632 tỷ đồng (-8% yoy), NPATMI = 1,985 tỷ đồng (+100% yoy), tương đương EPS FWD = 6,587 VNĐ, P/E FWD = 8.2, nếu không tính lợi nhuận one-off, NPATMI = 941 (-5% yoy), EPS FWD = 3,124 VNĐ, P/E FWD = 17.2 dựa trên các giả định sau:

(1) Khai thác cảng: Sản lượng khai thác cảng tại các cảng công ty mẹ giảm -11.3% yoy, sản lượng tại Gemalink giảm -16% yoy, SCS giảm -10% yoy

(2) Mảng Logistics: Doanh thu đi ngang nhờ ký các hợp đồng vận tải biển giá cao từ 2022.

(3) BSC ước tính GMD sẽ ghi nhận 1,228 tỷ lợi nhuận trước thuế từ thoái vốn tại cảng NHDV

RỦI RO: Sản lượng giảm mạnh hơn so với dự báo, lợi nhuận one-off thấp hơn so với dự báo,

CẬP NHẬT KẾT  QUẢ KINH DOANH QUÝ 1 2023

Công ty Cổ phần Gemadept (HoSE: GMD) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023. Doanh thu thuần trong quý đầu năm đạt hơn 901 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu từ khai thác cảng chiếm phần lớn, đạt hơn 655 tỷ đồng, tuy nhiên giảm gần 11% so với cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu từ hoạt động logistics, cho thuê văn phòng tăng 71%, đạt hơn 246 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp quý I tăng 21%, đạt hơn 426 tỷ đồng nhờ giá vốn giảm. Biên lãi gộp được cải thiện hơn 7 điểm phần trăm lên mức 47,3%. Trong quý I, phần lãi, lỗ trong công ty liên doanh, liên kết giảm mạnh gần 83%, đạt hơn 21 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn 125 tỷ đồng. Nhiều chi phí trong quý I ghi nhận tăng mạnh, đơn cử chi phí tài chính tăng 23%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 36%, lần lượt đạt gần 40 tỷ đồng và gần 97 tỷ đồng. Chốt quý, GMD báo lãi sau thuế giảm 20%, đạt hơn 254 tỷ đồng.

Xem báo cáo chi tiết

Bài viết liên quan

Tham Gia Cộng Đồng
Đầu Tư HNK
icon-zalo icon-messenger