0969.622.889
Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 2024

Báo cáo định giá FPT 2023 – Duy trì tăng trưởng hai chữ số [BSC]

QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ

(1) Xuất khẩu phần mềm tiếp tục tăng trưởng mạnh nhờ thị trường APAC và Nhật Bản bù đắp cho sự chậm lại của thị trường Mỹ, CNTT trong nước.

(2) Khối giáo dục giữ vững đà tăng tiến nhờ nhu cầu nhập học cao.

(3) Trong khi đó, khối Viễn Thông khó đạt tăng trưởng mạnh do thị trường dịch vụ băng thông rộng đã bão hòa.

DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Dự phóng kết quả kinh doanh 2023: BSC dự phóng năm 2023, doanh thu thuần và NPATMI của FPT lần lượt đạt 52,345 nghìn tỷ (+18.9% yoy) và 6,235 nghìn tỷ (+17.4% yoy), EPS FW = 5,175 VND/CP, PE PW = 16 với giả định:

(1) Doanh thu khả quan tại thị trường Nhật Bản, APAC bù đắp cho sự chậm lại tại thị trường Mỹ và Châu Âu: Thị trường Nhật (+25.2% yoy), Thị trường APAC (+39.9% yoy), thị trường Mỹ (+15.7% yoy) và thị trường Châu Âu (+7% yoy).

(2) Khối viễn thông: Dịch vụ viễn thông (+11% yoy), Nội dung số (+5% yoy).

(3) Khối giáo dục: Giáo dục (+26.3% yoy) do số lượng học sinh = 135,125 (+25% yoy)

(4) Biên lợi nhuận gộp và tỷ lệ SG&A/rev tương đương năm 2022 = 39% và 23%.

RỦI RO

(1) Nhu cầu đầu tư CNTT thấp hơn kỳ vọng ở các thị trường nước ngoài.

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế Q1.2023 lần lượt đạt 11,681 tỷ đồng (+20% yoy) và 1,810 tỷ đồng (+18% yoy) nhờ: (1) Doanh thu CNTT nước ngoài = 5,435 tỷ đồng (+32.2% yoy) nhờ tăng trưởng mạnh tại thị trường Nhật (+31.2% yoy) và APAC (+65.7% yoy) bù lại cho sự chậm lại ở thị trường Mỹ (+18% yoy), EU (+10% yoy) và CNTT trong nước (-8% yoy). (2) Khối Viễn thông (+11.3% yoy) và khối giáo dục (+47% yoy)

ĐỊNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 96,300 VNĐ/CP, (+16% so với mức giá ngày 30/05/2023) cho năm 2023 dựa trên hai phương pháp FCFF và PE với tỷ trọng 50%/50% dựa trên triển vọng khả quan tăng trưởng của FPT trong 2023.

Xem báo cáo chi tiết

Bài viết liên quan

Tham Gia Cộng Đồng
Đầu Tư HNK
icon-zalo icon-messenger