0969.622.889
Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 2024

Báo cáo định giá BMP 2023 – Tăng trưởng lợi nhuận kỷ lục nhờ lợi thế chi phí [BVS]

BMP vừa công bố KQKD Quý 1/2023 mạnh mẽ – Lợi nhuận ròng tăng mạnh, đạt mức cao kỷ lục 280,7 tỷ (+120,3% y/y; +13,0% q/q) với doanh thu vững chắc 1.439,9 tỷ (+6,7% y/y; +2,3% q/q). Với những kết quả trên, BMP đã hoàn thành lần lượt 43,0%/25,3% dự báo lợi nhuận ròng và doanh thu 2023 của chúng tôi.

Doanh thu vững chắc nhờ thị phần mở rộng

BMP báo cáo doanh thu Q1/2023 vững chắc, đạt 1.439,9 tỷ, tăng 6,7% y/y và 2,3% q/q, bất chấp nhu cầu vật liệu xây dựng sụt giảm. Chúng tôi ước tính sản lượng tiêu thụ của BMP trong Q1/2023 tăng trưởng 12,3% y/y và 7,3% q/q, hỗ trợ bởi thị phần mở rộng nhờ giá bán giảm (Giá bán bình quân trong Q1 ước giảm 5,0% y/y, do BMP tăng tỷ lệ chiết khấu nhằm chia sẻ lợi ích chi phí thấp và hỗ trợ khách hàng). Chúng tôi duy trì quan điểm rằng BMP được định vị tốt để hưởng lợi từ sự hợp nhất đang diễn ra của ngành, nơi những “ông lớn” với lợi thế tài chính và vận hành đang chiếm ưu thế so với các doanh nghiệp nhỏ, và giành được thêm nhiều thị phần hơn. Đây là động lực gia tăng sản lượng, chưa kể tới các khoản đầu tư công lớn hơn từ Chính phủ.

Biên lợi nhuận tăng lên mức kỷ lục nhờ lợi ích chi phí thấp

Biên EBITDA của BMP mở rộng mạnh mẽ lên mức cao kỷ lục 28,4%, chủ yếu nhờ biên gộp mở rộng đáng kể lên 38,5%, hưởng lợi từ sự chênh lệch lớn giữa giá đầu vào và giá bán (giá đầu vào giảm nhanh hơn so với giá bán). Điều này vượt trội hơn nhiều so với việc chia sẻ lợi ích chi phí đầu vào thấp với mạng lưới phân phối (chi phí hoạt động ăng lên 13,0% của doanh thu thuần so với 10,1- 11,6% trong Q1/2022-Q4/2022).

Xem báo cáo chi tiết

Bài viết liên quan

Tham Gia Cộng Đồng
Đầu Tư HNK
icon-zalo icon-messenger