0969.622.889
Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 2024

Báo cáo định giá ANV 2023 – Thời điểm xuất khẩu phục hồi vẫn chưa rõ ràng [SSI]

Luận điểm đầu tư:

Dựa trên việc thời điểm xuất khẩu phục hồi chưa có dấu hiệu rõ ràng và tiềm năng tăng giá chỉ ở mức -2% (so với giá mục tiêu 36.700 đồng/cổ phiếu), chúng tôi hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu ANV từ KHẢ QUAN xuống TRUNG LẬP. Tại ĐHCĐ, ban lãnh đạo đã điều chỉnh giảm kế hoạch doanh thu thuần và LNTT năm 2023 lần lượt là 5,2 nghìn tỷ đồng (+6% svck) và 300 tỷ đồng (-61% svck). Kế hoạch LNTT đã được điều chỉnh giảm 40% từ 500 tỷ đồng (-35% svck) trong tháng 4/2023 xuống 300 tỷ đồng (-61% svck) trong cuộc họp tháng 6/2023, phản ánh quan điểm kém lạc quan hơn nhiều của ban lãnh đạo về sự phục hồi của kim ngạch xuất khẩu thủy sản và tỷ suất lợi nhuận thu hẹp trong vòng chưa đầy hai tháng. Cùng với quan điểm của ban lãnh đạo, chúng tôi cũng hạ dự báo LNST năm 2023 xuống 34% do: (1) giá cá tra khó khăn kéo dài hơn dự kiến; và (2) số lượng đơn đặt hàng từ thị trường Trung Quốc thấp hơn dự kiến.

Trong Q1/2023, ANV đạt doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 1,2 nghìn tỷ đồng (-5% svck) và 92 tỷ đồng (-55% svck), hoàn thành 22% và 36% kế hoạch mới về doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế cho cả năm. Do thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại và khả năng thâm nhập vào thị trường Mỹ, ANV chịu mức giảm doanh thu thấp hơn so với VHC (-32% svck) và IDI (-6% svck). Tuy nhiên, do nhu cầu thị trường yếu nên giá bán trung bình của ANV giảm xuống 2,2 USD/kg (-5% so với quý trước, -5% svck), đây là quý giảm thứ ba liên tiếp. Ban lãnh đạo kỳ vọng sự phục hồi sẽ bắt đầu vào cuối Q4/2023 hoặc đầu năm 2024. Trong năm 2023, chúng tôi ước tính doanh thu thuần của ANV đạt 4,9 nghìn tỷ đồng (+1% svck) và lợi nhuận ròng đạt 465 tỷ đồng (-31% svck), tỷ suất lợi nhuận gộp dự kiến sẽ cải thiện trong Q4/2023. Trong năm 2024, chúng tôi dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 5,3 nghìn tỷ đồng (+8% svck) và 611 tỷ đồng (+32% svck).

Quan điểm ngắn hạn:

Chúng tôi ước tính lợi nhuận trong Q2/2023 có thể tăng nhẹ so với Q1/2023 và lợi nhuận ròng có thể đã chạm đáy trong Q1/2023 về giá trị tuyệt đối. Do mức nền cao của năm 2022 (đặc biệt là trong Q2/2022), chúng tôi cho rằng lợi nhuận ròng sẽ giảm đáng kể so với cùng kỳ trong Q2/2023. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư theo dõi biến động của giá bình quân hoặc sản lượng tiêu thụ tại Mỹ hoặc Trung Quốc, vì các yếu tố này có thể ảnh hưởng đến các cổ phiếu ngành cá tra trong ngắn hạn.

Xem báo cáo chi tiết

Bài viết liên quan

Tham Gia Cộng Đồng
Đầu Tư HNK
icon-zalo icon-messenger