0969.622.889
Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 2024

Báo cáo cập nhật NTP 2023 – Lợi nhuận khả quan nhờ giá hạt nhựa đầu vào hạ nhiệt và giá bán tăng cao

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH 1Q2023

  • Doanh thu thuần đạt 1.300 tỷ VNĐ (+19,8% YoY), đạt được chủ yếu nhờ mức tăng trưởng sản lượng ~10% YoY khi doanh nghiệp đã chạy chương trình khuyến mãi cho các sản phẩm uPVC và PP-R trong T03/2023 để kích cầu tiêu thụ.
  • Biên lợi nhuận gộp đạt 29,0% (+3,6 đpt YoY), cải thiện 6,4 đpt QoQ nhờ giá hạt nhựa hạ thấp trong Q4/2022 bắt đầu được phản ánh vào giá vốn.

  • Dù lợi nhuận gộp tăng trưởng 36,8% YoY, LNTT giảm mạnh 21,0% YoY, đạt 135 tỷ VNĐ vì (1) chi phí bán hàng tăng mạnh, chủ yếu đến từ khoản chiết khấu thương mại để duy trì năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay và (2) khoản lãi từ công ty liên kết giảm 32 tỷ VNĐ so với cùng kỳ.

TRIỂN VỌNG KẾT QUẢ KINH DOANH 2023

  • Chúng tôi ước tính NTP sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023, đạt 650 tỷ VNĐ (121,4% KH và +15,1% YoY) nhờ giá hạt nhựa đầu vào giảm mạnh hơn giá bán. Giá hạt nhựa PVC trung bình năm 2023 được dự phóng giảm mạnh 24,5% YoY dựa trên kỳ vọng giá hạt nhựa sẽ tiếp tục duy trì ở vùng thấp trong 2H2022 do nhu cầu tiêu thụ ảm đạm trên toàn cầu. Giá bán ống nhựa năm 2023 của NTP được kỳ vọng sẽ không đổi so với cuối năm 2022, duy trì ở mức ~53,8 triệu VNĐ/tấn, tương ứng trung bình cả năm 2023 giảm 4,4% so với mức cao của năm 2022. Qua đó, biên lợi nhuận gộp năm 2023F dự phóng cải thiện 4,5 đpt YoY, đạt 29,0%.

  • Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng NTP sẽ không hoàn thành kế hoạch sản lượng và doanh thu năm 2023 vì (1) nhu cầu tiêu thụ còn ảm đạm khi chịu tác động tiêu cực từ ngành xây dựng và (2) tác động của việc giảm giá bán. Cụ thể, chúng tôi dự phóng sản lượng tiêu thụ năm 2023 đạt 102,2 nghìn tấn (96,4% KH và +1,1% YoY) và doanh thu thuần đạt 5.493 tỷ VNĐ (93,5% KH và -3,4% YoY).

KHUYẾN NGHỊ

Bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi xác định giá mục tiêu của cổ phiếu NTP là 50.300 VNĐ/cp, cao hơn 18,7% so với mức giá đóng cửa ngày 10/07/2023. Do đó, chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu NTP dựa trên kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn khả quan nhờ giá hạt nhựa đầu vào hạ thấp và giá bán giữ mức cao.

Xem báo cáo chi tiết

Bài viết liên quan

Tham Gia Cộng Đồng
Đầu Tư HNK
icon-zalo icon-messenger