0969.622.889
Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 2024

Báo cáo cập nhật định giá PVD 2023 – Thị trường giàn khoan dầu khí khởi sắc

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

Doanh thu năm 2022 của PVD đạt 5.431,5 (+35,9% yoy) chủ yếu nhờ doanh thu mảng dịch vụ khoan tăng 92,4% yoy. Doanh thu mảng dịch vụ khoan tăng mạnh khi: (1) Giá thuê và hiệu suất giàn khoan tự nâng tăng trong điều kiện thị trường khoan hồi phục, (2) Giàn TAD hoạt động trở lại sau 5 năm và (3) PVD thuê 0,62 giàn trong năm 2022 so với 0,26 giàn trong năm 2021.

Dù hoạt động kinh doanh hồi phục nhưng PVD ghi nhận lỗ ròng 154,9 tỷ đồng do (1) Lợi nhuận công ty liên doanh liên kết ghi nhận giảm 56,5% trong năm 2022, (2) Chi phí tài chính tăng 82,9% và ghi nhận 55,6 tỷ lỗ khác (so với mức lỗ 6,8 tỷ trong năm 2021) chủ yếu do lãi suất tăng và ghi nhận khoản lỗ tỷ giá.

II. TRIỂN VỌNG: THỊ TRƯỜNG KHOAN ĐÔNG NAM Á KHỞI SẮC

Chúng tôi cho rằng triển vọng mảng khoan thị trường Đông Nam Á sẽ tích cực trong 3 – 5 năm tới nhờ:

(1)Vốn đầu tư vào thượng nguồn dầu khí tăng mạnh (Chủ yếu ở khu vực Trung Đông) khi giá dầu được dự báo neo ở mức cao, thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ khoan.ư

(2)Hiệu suất và đơn giá cho thuê giàn khoan tự nâng tại khu vực Đông Nam Á tăng mạnh trong điều kiện nhu cầu khoan được dự báo tăng và nguồn cung thắt chặt khi 15 giàn (~47% nhu cầu giàn khoan năm 2022) được kéo sang Trung Đông, tham gia vào chiến dịch khoan với hợp đồng 5 năm.

III. DỰ PHÓNG VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ

Chúng tôi dự phóng doanh thu của PVD đạt 5.592 tỷ đồng (+2,95% yoy) và PVD sẽ ghi nhận lợi nhuận ròng trở lại, đạt 416 tỷ đồng so với mức lỗ 154,9 tỷ trong năm 2022 với luận điểm sau:

(1) Mảng dịch vụ khoan tăng trưởng khi hoạt động khoan trong khu vực Đông Nam Á khởi sắc trở lại.

(2) Mảng kỹ thuật giếng khoan và cung ứng vật tư tăng trưởng nhẹ trong năm 2023

Xem báo cáo chi tiết

Bài viết liên quan

Tham Gia Cộng Đồng
Đầu Tư HNK
icon-zalo icon-messenger