0969.622.889
Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 2024

Báo cáo cập nhật định giá MWG 2023 – Thị giá đã chạm đáy hay chưa? [SSI]

MWG gần đây đã tổ chức ĐHCĐ thường niên, tại cuộc họp công ty đặt kế hoạch doanh thu và LNST năm 2023 lần lượt là 135 nghìn tỷ đồng (+1% svck) và 4,2 nghìn tỷ đồng (+2% svck). Kế hoạch này là mức cận dưới trong kế hoạch sơ bộ nêu tại cuộc họp với chuyên viên phân tích trong tháng 2/2023 (doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt khoảng 135-150 nghìn tỷ đồng (+1%-12% svck) và khoảng 4,2-4,7 nghìn tỷ đồng (+2-15% svck)). ĐHCĐ đã thông qua mức cổ tức 5% bằng tiền mặt cho năm tài chính 2022 và kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ tùy thuộc vào dòng tiền của công ty và giá thị trường. Tại ĐHCĐ, ông Phạm Văn Trọng – được bổ nhiệm làm Quyền Giám đốc Điều hành BHX. Ông Phạm Văn Trọng đã làm việc tại MWG được 18 năm, phụ trách mảng CNTT và vận hành của công ty. MWG vẫn đang tìm nhà đầu tư chiến lược phù hợp để tăng vốn cho mảng bách hóa.

Quan điểm ngắn hạn: Lợi nhuận có thể chạm đáy trong nửa đầu năm 2023, cùng với việc lạm phát có thể đạt đỉnh. Điều này có thể tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư dài hạn tích lũy cổ phiếu khi giá giảm, với kỳ vọng lợi nhuận của MWG sẽ phục hồi theo đà phục hồi của nền kinh tế. Chúng tôi cho rằng, mức giảm lợi nhuận của MWG trong nửa đầu năm 2023 có thể không nhiều như FRT và DGW nhờ tỷ trọng đóng góp của điện máy (có tính thiết yếu hơn) của MWG cao hơn.

Yếu tố hỗ trợ tăng:

• Mảng bách hóa có thể tạo ra lợi nhuận nhanh hơn kỳ vọng

• Chi tiêu không thiết yếu phục hồi nhanh hơn kỳ vọng

Rủi ro giảm đối với khuyến nghị:

• Chi phí phát sinh bất thường liên quan đến việc đóng cửa chuỗi Bluetronics ở Campuchia

• Chi tiêu không thiết yếu phục hồi chậm hơn kỳ vọng • Các công ty tài chính tiêu dùng bị hạn chế về vốn.

Xem báo cáo chi tiết

Bài viết liên quan

Tham Gia Cộng Đồng
Đầu Tư HNK
icon-zalo icon-messenger