0969.622.889
Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 2024

Báo cáo cập nhật định giá DHC 2023 – Chờ Giao Long 3 để mở ra tăng trưởng?

DHC ghi nhận LNST cổ đông công ty mẹ năm 2022 giảm so với cùng kỳ, đây là mức giảm lần đầu tiên kể từ năm 2018. Doanh thu thuần đạt 3,9 nghìn tỷ đồng (-5,3% svck) do nhu cầu tiêu thụ giấy giảm, chủ yếu do đơn hàng từ khách hàng công ty xuất khẩu và công ty bao bì giảm.

DHC cũng đã tăng gấp đôi lượng nguyên liệu tồn kho trong Q4/2022 so với cùng kỳ, do công ty thực hiện tồn kho nguyên liệu khi giá giấy OCC giảm 40% svck. Chúng tôi ước tính hàng tồn kho hiện tại sẽ giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp trong Q1/2023.

Trong năm 2023, chúng tôi dự báo doanh thu thuần và LNST lần lượt đạt 4,1 nghìn tỷ đồng (+4,7% svck) và 404 tỷ đồng (+6,7% svck). Trong đó, mức tiêu thụ giấy lượn sóng (testliner và medium) trong nước (đầu vào sản xuất bao bì giấy) đạt 225,7 nghìn tấn (+2% svck), do số lượng đơn hàng của các công ty xuất khẩu (dệt may, da giày, thủy sản…) chưa hồi phục so với nửa đầu năm 2022.

Luận điểm đầu tư: DHC giao dịch ở mức P/E 8x- thấp hơn P/E trung bình lịch sử là 8,9x trong giai đoạn 2019-2021. DHC là công ty quy mô trung bình với công suất chiếm 3% thị phần giấy lượn sóng. Chúng tôi cho rằng hiệu suất hoạt động của DHC cao hơn toàn ngành trong năm 2023 nhờ: (i) nhà máy Giao Long 1 và Giao Long 2 hoạt động hết công suất; (ii) tỷ trọng giấy testliner có giá trị cao được sử dụng tăng lên so với medium; và (iii) việc quản lý hàng tồn kho hiệu quả khi DHC tăng gấp đôi hàng tồn kho trong Q4/2022 so với cùng kỳ.

Trong ngắn hạn, doanh thu dự báo giảm tốc do lượng đơn đặt hàng xuất khẩu từ các khách hàng chính như dệt may, da giày, thủy sản… vẫn chưa phục hồi so với 6 tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp trong Q1/2023 có thể được hưởng lợi từ hàng tồn kho giá rẻ trong Q4/2022.

Dài hạn hơn, chúng tôi cho rằng nhà máy Giao Long 3 sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026. Ngoài ra, việc nâng cấp lên kraftliner1 sẽ là động lực tăng trưởng chính cho DHC trong giai đoạn 2026- 2030.

Xem báo cáo chi tiết

Bài viết liên quan

Tham Gia Cộng Đồng
Đầu Tư HNK
icon-zalo icon-messenger