0969.622.889
Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 2024

Báo cáo cập nhật định giá DCM T6 2023 – Kém khả quan do giá urê hạ nhiệt, điểm sáng từ giá khí và khấu hao nhà máy

CẬP NHẬT KQKD Q1/2023 & ƯỚC TÍNH KQKD 1H2023

  • KQKD Q1/2023: Doanh thu thuần đạt 2.734,7 tỷ đồng (-32,9% YoY) và LNST đạt 229,7 tỷ đồng (-84,9% YoY), do giá bán đầu ra ở tất cả các sản phẩm chính giảm mạnh, bao gồm Urê (- 30,7% YoY), NPK (-51,7% YoY), và phân bón thương mại (- 25,7% YoY). Biên LNG đạt 20,8% (-27,7 đpt YoY) và biên LNST đạt 8,4% (-28,8 đpt YoY), chủ yếu đến từ (1) giá bán Urê giảm mạnh và (2) giá khí đầu vào tăng nhẹ +2,0% YoY.
  • KQKD 1H2023: Doanh thu thuần và LNST được DCM ước tính lần lượt đạt 6,650 tỷ đồng (49,4% KH và -18,5% YoY) và 377 tỷ đồng (27,3% KH và -85,1% YoY).

TRIỂN VỌNG KẾT QUẢ KINH DOANH 2023

  • Chúng tôi ước tính KQKD năm 2023 của DCM lần lượt đạt 13.222,7 tỷ đồng doanh thu thuần (98,2% KH và -17,0% YoY) và 1.492,1 tỷ đồng LNST (107,9% KH và -65,5% YoY )
  • Chúng tôi cho rằng DCM sẽ không hoàn thành kế hoạch về doanh thu do giá các loại phân bón chính liên tục sụt giảm kể từ đầu Q3/2022 cho tới hiện tại.

  • Mặc dù vậy, LNST của DCM năm 2023 nhiều khả năng hoàn thành được kế hoạch. Biên lợi nhuận gộp và biên LNST của DCM năm 2023 ước đạt 18,6% (-17,2 đpt YoY) và 11,3% (-15,8 đpt YoY), chủ yếu do giá bán Urê năm 2023 dự kiến hạ nhiệt mạnh -28,5% YoY, tuy nhiên phần nào được bù đắp bởi (1) giá khí đầu vào ước tính giảm -9,5% YoY và (2) nhà máy Urê hết khấu hao trong T09/2023.

KHUYẾN NGHỊ

  • Bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi xác định giá mục tiêu của cổ phiếu DCM là 26.800 đồng/cp, thấp hơn 0,4% so với mức giá đóng cửa ngày 26/06/2023. DCM đang gặp phải ảnh hưởng tiêu cực từ giá Urê đầu ra hạ nhiệt mạnh. Tuy nhiên, DCM vẫn sẽ có những điểm sáng liên quan đến (1) giá khí đầu vào suy giảm và (2) nhà máy Urê hết khấu hao kể từ T09/2023. Do đó, chúng tôi đưa ra khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu DCM. Nhà đầu tư có thể xem xét chốt lời cổ phiếu DCM ở thời điểm hiện tại và cân nhắc mua vào ở mức giá 23.500 đồng/cp, tương ứng với mức tỷ suất sinh lời kỳ vọng 14,0%.

RỦI RO ĐẦU TƯ

  • El Nino tác động tiêu cực đến nhu cầu phân bón.
Xem báo cáo chi tiết

Bài viết liên quan

Tham Gia Cộng Đồng
Đầu Tư HNK
icon-zalo icon-messenger