0969.622.889
Thứ Tư, 24 Tháng Bảy 2024

Báo cáo định giá KSB 2023 – Điểm nhấn đến từ mỏ Tam Lập và KCN Đất Cuốc mở rộng [BSC]

QUAN ĐIỂM ĐỊNH GIÁ

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu KSB với giá trị hợp lý năm 2023 là 37,300 VNĐ/CP (Upside 20% so với giá đóng cửa ngày 06/07/2023), theo phương pháp định giá từng phần với DCF cho mảng đá, RNAV cho Khu Công nghiệp Đất Cuốc với WACC = 12% và giá trị sổ sách cho các dự án đá, đất sét dở dang và các bất động sản đầu tư khác. BSC kỳ vọng mỏ Tam Lập và Quỹ đất KCN mở rộng 2 được mở khóa vào 2H.2023 và 2H.2024 sẽ là động lực tăng trưởng mới cho KSB.

DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Trong năm 2023, BSC dự báo KSB ghi nhận Doanh thu thuần = 887 tỷ VNĐ (+3% yoy), LNST – CĐTS = 187 tỷ VNĐ (+23% yoy), tương đương EPS FWD 2023 = 2,448 VND/CP, P/E FWD 2023 =12.2x, P/B FWD 2023 = 0.83x dựa trên giả định:

  • Doanh thu VLXD = 418 tỷ VNĐ (-21% yoy) chủ yếu do sản lượng -16% yoy khi giảm đóng góp từ mỏ Phước Vĩnh có giá bán cao. Biên lợi nhuận gộp mảng đá = 26.1% tương đươngss với Q1.2023. Biên lợi nhuận gộp giảm 2 điểm % so với năm 2022 do ảnh hưởng bởi chi phí bốc phủ Tam Lập.
  • Doanh thu KCN = 405 tỷ VNĐ (+48% yoy) nhờ bàn giao 24 ha KCN Đất Cuốc mở rộng 1.
  • Chi phí lãi vay = -114 tỷ VNĐ (-16% yoy) do giảm nợ vay.

Trong năm 2024, BSC dự báo KSB ghi nhận Doanh thu thuần = 805 tỷ VNĐ (-9% yoy), LNST – CĐTS = 207 tỷ VNĐ (+11% yoy), tương đương EPS FWD 2023 = 2,714 VND/CP, P/E FWD 2023 = 11.1x, P/B FWD 2023 = 0.77x, dựa trên giả định:

  • Doanh thu đá = 476 tỷ VNĐ (+14% yoy) do sản lượng +11% yoy. Biên lợi nhuận gộp mảng đá giả định = 29.3%, tương đương với giai đoạn khi KSB nhận khai thác mỏ mới Tân Đông Hiệp. BSC kỳ vọng biên lợi nhuận gộp KSB sẽ cải thiện 3 điểm % nhờ (1) mỏ Tam Lập mới đi vào khai thác có chất lượng tốt, (2) ít chịu ảnh hưởng bởi chi phí bốc phủ cao hơn.
  • Doanh thu KCN = 261 tỷ VNĐ (-25% yoy) nhờ bàn giao 8 ha KCN Đất Cuốc mở rộng 1, 5 ha KCN Đất Cuốc mở rộng 2. Biên lợi nhuận gộp mảng KCN = 43% do KCN Đất Cuốc 2 có Chi phí đền bù cao hơn.
  • Chi phí lãi vay = -50 tỷ VNĐ (-57% yoy) do giảm nợ vay.

TRIỂN VỌNG KINH DOANH 2023

1. Sản lượng tiêu thụ đá tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024 nhờ việc (1) Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công, (2) mỏ đá Tam Lập đi vào khai thác, giúp tăng trữ lượng đá của KSB thêm 40%, (3) mức nền thấp năm 2022.

2. Khu công nghiệp Đất Cuốc mở rộng 2 mở khóa sẽ là động lực tăng trưởng lợi nhuận và giảm áp lực nợ vay cho KSB từ cuối năm 2024.

3. Cơ cấu tài chính ngày càng cải thiện.

Xem báo cáo chi tiết

Bài viết liên quan

Tham Gia Cộng Đồng
Đầu Tư HNK
icon-zalo icon-messenger